1

siRNA可以用于动物体内实验吗?

siRNA 干扰 云梦 •  21 天前 • 最后回复来自 梧桐树下
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

一个细胞可以同时转4条siRNA吗?

siRNA 干扰 细胞 落落 •  2023-09-22 • 最后回复来自 下一班
1
1
1
1
标签:干扰
干扰

干扰

    

    

  • 48个主题      0人收藏
  • 标签创建于1970-01-01
  • 最后更新于20 天前
信息栏
小恒学术问答,帮您解决细胞分子以及慢病毒、腺病毒、腺相关病毒AAV包装问题
站内统计
  • 主题数量:2030
  • 回帖数量:1667
  • 标签数量:86
  • 用户数量:60